AKTUALITY

http://www.aliancenarodnichsil.org
https://www.facebook.com/aliancens/?fref=ts
https://www.svobodny-vysilac.cz/

………………………………………………………………………………………

STANOVISKO SPOLKU SVOBODNÁ MORAVA ZE DNE 1.8.2023

Hostýnská výzva je pokus, který doposud nebyl vyzkoušen. Nelze brát zkušenosti z minula, ale lze spoléhat na lidskou zkušenost ze stranami a jejich jednáním, hlavně v polistopadové době. Tato zkušenost nás naučila obezřetnosti a mnohé voliče natolik znechutila, že již rezignovali na možnost u voleb něco změnit. Těmto, a dalším lidem, vlasteneckým skupinám, stranám,  sdružením  a jiným, je určena Hostýnská výzva.

Nastala doba přistoupit k její realizaci. Předně chci zdůraznit, že spolek upouští od striktního data ukončení přihlášení se k výzvě tj. 31.7.2023 a jako projev dobré vůle rušíme tento ultimativní požadavek. Je tedy možné se přihlásit k výzvě i po tomto datu.

   Je známé, že k Hostýnské výzvě se hned první den připojila strana Moravané a ústy svého předsedy, ji plně podpořila. Náš spolek navázal přímou spolupráci a děkuje straně Moravané za podporu a možnost vytváření vlasteneckých kandidátek pod hlavičkou této strany. Pro tuto kandidátku budeme hledat schopné odborníky, vlastence, ale i řadu pomocníků do jednotlivých skupin, organizování kampaně atd.

Dobrovolníci prosím hlaste se na tyto kontakty:

mob. 608 765 165 mail: morava@svobodnamorava.cz

V našem  volebním programu zdůrazníme hlavní cíle, které chceme dosáhnout. Tedy změnu volebního zákona tak, aby byla zaručena skutečná vůle lidu, prosadit zákon o referendu, předložit občanům novelu ústavy a nechat si ji občany schválit, dále obnovit suverenitu a další cíle, na kterých bude vzájemná shoda. Musí být ale o suverenitě, soběstačnosti, obnovy práva a důvěry ve stát, zrušení senátu, obnova zemského uspořádání atd. atd. To jen namátkou. Náš cíl bude jasný, stručný a upřímný. Nelze změnit směr kterým jdeme, nějakým převratem a vyvolat předčasné volby. Jejich výsledek nás přivede do stejné situace. Taktéž nelze otálet řešením sporu o neústavnosti rozdělení republiky, jelikož stejně v tomto prostředí jakýkoliv soudní spor prohrajeme. Prostě jakákoliv cesta nás zdržuje a svádí špatným směrem. My musíme vyhrát ústavně, férově a hlavně DRTIVĚ! Máme 60% znechucených občanů, co přestali věřit v systém. Co přestali věřit v pravdu. Dejme si vzájemně šanci to napravit. Každý si zaslouží, aby společnost k němu byla upřímná. Tak si ji vezměme zpět a vybudujme si ji. Je to naše země. Ne Fialova ani Pekarové a dalších zrádců. Oslovme ty znechucené a chovejme se k sobě lidsky. Jen tak můžeme vyhrát. Ne politikařením. To už na nás milé strany neplatí.

HOSTÝNSKÁ VÝZVA

https://www.facebook.com/svobodnamorava2022/videos/663717359106918

……………………………………………………………

MUDr. CTIRAD MUSIL 5.7.2023

https://www.facebook.com/svobodnamorava2022/videos/312532041199050

HOSTÝNSKÁ VÝZVA 5.7.2023 PROSÍM OPRAVTE SI POŽADAVEK PŘIHLÁSIT SE JEN DO 31.7.2023. SPOLEK TUTO POVINNOST ZRUŠIL A LZE SE PŘIHLÁSIT KDYKOLIV.

…………………………………………

“Základním poznáním je fakt, že ty elity, které nám leží v žaludku, mohou dělat jen to, co jim svojí lhostejností a nečinností sami dovolíme.”

PŘEDNÁŠKY. OD 12.10.2023 BUDOU PROBÍHAT PŘEDNÁŠKY V HOTEL CENTRUM – sál, KOMENSKÉHO 384, 753 01 HRANICE, od 17 hodiny.

POZOR! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Den / hodinaTéma přednáškyPřednášející
12.10.2023
17.oo hodin
Ing. Vladimír Štěpán
(expert v oblasti energetiky)
Ing. Zdeněk Jandejsek CSc
(zemědělský inženýr)
Ing. Vítězslav Pilmaier
(ekonom a historik)
2.11.2023
17.oo hodin
7.12.2023
17.oo hodin
4.1.2024
17.oo hodin
1.2.2024
17.oo hodin
7.3.2024
17.oo hodin
4.4.2024
17.oo hodin
2.5.2024
17.oo hodin
13.6.2024
17.oo hodin
Mgr. Jindřich Žaludek
PhDr. Petr Hampl Ph.D
PhDr. Josef Skála, CSc.
Jiří Svatopluk Novotný
prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
MUDr. Mgr. Ctirad Musil,
PhDr. Marek Pavka Ph.D.
Ing. Jaroslav Holik
Bc. Miroslav Koupil