Svobodná Morava

Stránky Svobodná Morava jsou volným sdružením moravských aktivistů a promoravských občanských spolků. Vznikl na základě potřeby výměny informací a sjednocování postupů při prosazování obnovy identity a integrity Moravy.

Z usnesení Federálního shromáždění ČSFR z 9. května 1990 které doposud nebylo splněno.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy, a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti.Vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví.

Moravané!

 • 822 – První písemná zmínka o Moravanech.
 • 863 – Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu znamená počátek slovanského písemnictví a šíření křesťanství mezi Slovany.
 • 907 – Pád Velké Moravy, prvního organizovaného slovanského státu vůbec.
 • 1018 – Český kníže Oldřich obsazuje Moravu po odchodu spojeneckých Poláků. Strategický přechod provinčních Přemyslovců k dalším expanzím.
 • 1055 – Český kníže Spytihněv dokončuje ovládnutí Moravy vyvražděním na 300 jejích velmožů a nahrazuje je svými družiníky.
 • 1182 – Rozhodnutím Fridricha Barbarossy vzniká Markrabství moravské. Jeho vznik má vyřešit rozdělení moci mezi dvěma Přemyslovci: Bedřichem a Konrádem Znojemským.
 • 1348 – Jan Lucemburský určuje Moravu za léno českého krále a potvrzuje některá její práva.
 • 1469 – Moravu získává Matyáš Korvín, Morava na 21 let opouští soustátí Koruny české.
 • 1619 – V době stavovského povstání, ke kterému se Morava nuceně přidala, vznikla konfederace zemí Koruny české, zaručující plnou rovnoprávnost všem zemím.
 • 1749 – Zrušena Česká dvorní kancelář. Morava se stává plně nezávislou na Čechách na příštích 170 let. Opakované české žádosti o sloučení jsou moravským zemským směmem vytrvale odmítány.
 • 1848 – Moravský zemský sněm přijal zemskou ústavu. Ta mimo jiné definuje v čl. 5 moravské barvy a znak.
 • 1918 – Vznik Československa, Morava ztrácí svůj zákonodárný parlament. Následně jí hrozí rozdělení do několika žup. Kvůli silnému odporu obyvatel ale plán nebyl realizován a zůstalo u zemského zřízení.
 • 1949 – Komunisté ruší zemi Moravskoslezskou. Morava jakožto jednotný politicko-samosprávní celek zaniká poprvé od roku 1182. Později je tento čin označen sněmovnou ČSFR za protiprávní akt komunismu.
 • 1968 – V krátkém období Pražského jara získala statisíce příznivců Společnost pro Moravu a Slezsko. Je požadována změna Československa na trojfederaci a referendum na Moravě a ve Slezku v této věci. Ruské tanky ale vzápětí veškeré snahy ukončují.
 • 1991 – V revolučním nadšení se přihlásilo na 1 400 000 lidí k moravské národnosti. Strany usilující o moravskou samosprávu získaly na Moravě cca 30 % hlasů a mají své zástupce v parlamentech.

Kalendář našich akcí

 • 10.8.2022 16 hodin V Hranicích na Moravě, náměstí TGM: Přátelské setkání s občany a debata nad současnou situací ve společnosti.
 • 15.8.2022  16 hodin v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí: Přátelské setkání s občany a debata nad současnou situací ve společnosti.