Svobodná Morava z.s.

Stránky Svobodná Morava jsou volným sdružením moravských aktivistů a promoravských občanských spolků. Vznikl na základě potřeby výměny informací a sjednocování postupů při prosazování obnovy identity a integrity Moravy.

Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů a rodné země, kdy účelem spolku je:

a) bránit zákonnou cestou práva občanů, vytvářet krizové štáby a nedopustit prorůstání organizovaného zločinu do státní správy tj. moci zákonné, soudní a výkonné, ale i veřejných sdělovacích institucí.

b) veřejně prosazovat zájmy obyvatel rodné země v jednotlivých státních zemských a jiných celcích a za tímto účelem i možnost vytvoření tzv. Občanského krizového štábu.

c) bránit práva členů a obyvatel před zvůlí moci a to jakékoliv.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a) osvětové aktivity, přednášky, petice

b) veřejná slyšení a shromáždění

c) podpora a rozvoj vlastenectví, šíření a rozvíjení lásky k rodné zemi, zajištění práva a spravedlnosti za použití všech právně dovolených možností a prostředků.

……………………………………………

POZVÁNKA NA NEDĚLNÍ PROMÍTÁNÍ

Od neděle 16.10.2022 bude probíhat veřejné nedělní promítání k aktuálním společenským otázkám, k událostem „Co již bylo zapomenuto“ a dalším zajímavostem z domova i ze světa. Organizuje občanská iniciativa „SVOBODNÁ MORAVA“. Promítání bude probíhat vždy v neděli od 14 hodiny (pokud nebude stanoveno jinak z organizačních důvodů), v prostorách chaty SVOBODNÉ MORAVY. Nutné je vždy se nahlásit telefonicky na čísle +420 608 765 165. Po promítání může následovat diskuze. V budoucnu předpokládáme pozvání i vzácných hostů. Podávat se bude čaj, káva, popřípadě kdo co donese. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Program:

16.10.2022

– Přetlumočený proslov V.V.Putina

– Dokument z díla ČT „Ukrajina“ za který by se dnešní ČT styděla.

23.10.2022

– Karol Polák: Amerika vs. Rusko ….

– Prof. Peter Staněk 1. Díl  „Pravda není hoax“

– Prof. Peter Stanek s Dr. Josefem Skálou – 30.9.2022 – Geopolitická architektura planety

30.10.2022

– BĚHEM NĔKOLIKA MĚSÍCŮ SE SVĚT ZMĚNÍ TAK, ŽE HO NEPOZNÁME. Geniální pan profesor Staněk a jeho excelentní rozbor a pohled na nový svět. Je to neskutečný…

– Máme našliapnuté na ťažkú diktatúru – Eduard Chmelár Bez cenzúry

– Vaše finance bez Chmur   „Co dnes a co zítra“.

– Čeština je nejdokonalejší jazyk na této planetě.    Část z přednášky Mgr. Jana Kozáka, religionisty a překladatele ze sanskrtu, autora knihy „Kořeny…  

6.11.2022

– [Neznámá histore] 1. díl-Těšínský (válečny)spor- Československo vs Polsko

– Edvard Beneš, projev po odsunu – varování určené naší generaci

– Kam se poděl český zlatý poklad

– Fidlovačka (1930)

……………………………………………………………………………………………………..

27.9.2022 21.30 hodin

NALEZNE MORAVA SÍLU KE VZDORU?

Po sobotní akci 3.9. v Praze a Ostravě, jsem napsal hodnocení moravských aktivit pod názvem „ Ego moravských vlastenců“. Záměr byl, ukázat nebezpečí diktátu z Čech a pošlapání posledních zbytků moravské samostatnosti, a možnosti vzdoru. Byla jedinečná příležitost sjednotit aktivisty, politiky a vůbec veškerou moravskou vlasteneckou obec, pod jedno vedení, nebo spíše, pod jednou značkou, za účelem rovnocenného partnerství k jakémukoliv jednání s kýmkoliv. Vynaložil jsem velké úsilí, aby taková dohoda vznikla. Nikdy by mě nenapadlo, že máme tady elity, kteří pro své sobecké zájmy (někdy špatné zkušenosti), nejsou schopni si stoupnout na podium s jiným  člověkem a tak znehodnotit snahu sjednocení. Nyní jsme ve stádiu, že zítra 28.9. proběhne demonstrace v Brně, Olomouci a dalších částech Moravy, pod taktovkou Čech a jejich dirigentů. Morava se dostala do područí aktivistů českých, místo toho, aby vygenerovala své vedoucí aktivisty, kteří budou rovnocennými partnery. Naskýtá se otázka: Zda má Morava vůbec sílu a osobnosti, kteří jsou schopni a ochotni, ji dovést k cíli, které si zaslouží tj. k zemskému uspořádání a tak samosprávnému uspořádání v rámci republiky? Vše nasvědčuje, že nikoliv. Pokud nemáme sílu si organizovat své demonstrace a musí je organizovat někdo z Čech, tak jsou tady opodstatněné pochybnosti, že ne.  Považte, že 23.9.  se v Brně, bývalé zemské sněmovně, sešli poslanci a senátoři pocházející z Moravy, aby si připomněli 1200 let od první zmínky o Moravanech a jediné co udělali, podepsali nic říkající deklaraci. V dnešní tak pohnuté době, nejsou schopni veřejně deklarovat své rázné postoje pro svou zemi, pro své obyvatele. Už znají jen Čechy a země Moravská je nezajímá. Je to pro ně mrtvý projekt, zbytečná aktivita. O možném zániku Moravy se nechtějí bavit, a už vůbec ne, vystoupit veřejně na moravských náměstích a říci svým Moravanům, jaké postoje zaujímají. Kde máme naše slavné moravské zástupce? Už naši Moravu neznají? Proč se nezapojí do vlasteneckého moravského hnutí za svébytnost Moravy! No, protože je jim Morava lhostejná. Když se nepostaví na moravská náměstí v této době, tak kdy? Asi nechtějí. Nyní se chystají vítat Banderovce, přizpůsobovat školství pro Ukrajince a nebo se klanět vlastizrádcům jako je naše vláda a pomalu i celá opozice. Morava se svými požadavky jim překáží. Nechtějí ji pomoci, chtějí aby mlčela a do ničeho se nepletla. Záleží jen na nás, zda je poslechneme, nebo si tu naši Moravěnku uhájíme. Můžeme věřit jen sami sobě a spoléhat se taktéž jen na sebe. Prosím, všechny poctivé Moravany, sjednoťte se, za chvíli bude pozdě.

Prosím oslovte politiky a žádejte od nich vyjádření na náměstích. Dluží to občanům. Oslovte každého kdo chce pomoci. Vytvořme celomoravskou aktivitu a buďme my, co to organizujeme. Zasílejte nápady, podněty, přippomínky. Návrhy pomoci s ozvučením a vším potřebným. Jsme povinováni svým předkům a své zemi Moravě. Věřme si a spolu to dokážeme. Vytvořme svůj plakát pro celou Moravu a pro všechny akce.

NESMÍ BÝT VÍKEND, KDY NEBUDE DEMONSTRACE V MORAVSKÝCH MĚSTECH. NESMÍ BÝT DEMONSTRACE, KTEROU SI NEZORGANIZUJEME MY, POD NAŠÍ HLAVIČKOU. MORAVÁCI, PRO MORAVU!!!

Další akce na Moravě jen s plakátem SVOBODNÁ MORAVA a nebo i jiný název, ale hlavně jediný, vždy a všude. Jednotný vzhled. To ukáže naši společnou cestu, sjednocení.

PLAKÁTY BUDE VYTVÁŘET JEDNO CENTRUM PRO VŠECHNY MÍSTA DLE JEJICH POŽADAVKU. POSÍLEJTE NÁVRHY.

22.9.2022 10.30 hodin

Kdyby Evropa začala přemýšlet…

To co se děje ještě není začátek války. Je to jen vzkaz Ukrajincům a Západu: pokud je tohle válka NATO proti Rusku, tak Rusko bude bojovat až do konce. Boj života a smrti. A už nebude lítost a zdrženlivost. Všem je jasné, že tato válka je zaměřena na rozpad Ruské federace, aby poté čelila Číně, Indii, Brazílii. A Rusové jen řekli: nenuťte nás, ale odteď budeme odpovídat ránu za ranou…   Pro Rusy už Ukrajinci nejsou bratrským lidem: jsou to žoldáci ve službách Spojených států. Už nebudou používat slitování. Ukrajinci dorazili, krytí americkou palbou, na ruské hranice. Co čekáte!? Rusové porazili Napoleona, Hitlera, budou bojovat do posledního muže a pro ně svět bez Ruska nestojí za nic. Chce NATO válku? Ona tam bude.

Ale zatím stále zpráva zní, můžeme se domluvit. Bodu, z kterého není návratu, ještě nebylo dosaženo. Zatímco bojují jen ruské ozbrojené síly, oni se mohou domluvit a najít řešení. Bod, z kterého není návratu, bude mobilizace. A pokud někdo věří, že Čína dovolí kolaps Ruské federace, tak se mýlí. Bez Ruska budou další na řadě. A potom Indie. Vezměte rozum do hrsti. Vyžeňte válečné štváče a zrušte NATO i EU.

Každý nyní musí křičet ze všech sil:

MY CHCEME MÍR!  CHCEME ODEJÍT Z NATO A EU.

Náš hlas musí být tisíckráte silnější, než hlas štvavých médií a politických analfabetů. Až vyhlásí ohrožení státu, až zavedou mimořádná opatření, zákazy a příkazy. Pak bude pozdě. Pro odpovědnost generacím budoucím, vyzývám všechny lidi spojte se a řvěte do všech koutů země: MY VÁLKU NECHCEME!   MY CHCEME MÍR!

Evropa může znovu povstat, být zlomovým bodem. Svět potřebuje Evropu, novou Evropu. Ale bez NATO a EU. Existuje evropská odpovědnost, vůči nám všem Evropanům. Lidi, nedopusťte zkázu Evropy pro zájmy USA.

4.9.2022 12.00 hodin

Ego moravských vlastenců.

Před pár dny bylo ústředním tématem moravských vlastenců, zda se zúčastnit manifestace 3. září v Praze, nebo raději podpořit  akci 3.9. v Ostravě na Masarykově náměstí. Vzhledem k počtu zúčastněných v Praze (70 až 100 tisíc) a v Ostravě (cca 500 ) je jasné, která alternativa zvítězila. Nutno totiž přihlédnout, že Moraváci jsou zvyklí jezdit do Prahy i za cenu pohrdání pražských občanů na chodnících během minulých manifestací a pochodů Prahou. Proč je tomu tak, je zřejmé. Moravská vlastenecká scéna je zatížená egem osobností, které nejsou schopny oslovit své spoluobčany natolik, aby se zapojili do aktivit spíše moravských, nežli českých. Dále nejsou schopny semknout se kolem osobnosti, která by je reprezentovala a vedla. Zda je to egem jednotlivých aktivistů, nebo nedohlédnutí tragédie která s tím nastává, těžko říci. Každopádně lze konstatovat, že Morava není schopna vygenerovat takovou osobnost, která sjednotí tyto jednotlivé vlastenecké proudy a povede je svým moravským směrem, svou cestou a tak ukáže, že s Moravou musí Čechy počítat a respektovat ji. Každým okamžikem se Morava okrádá o svou možnost najít opět respektovanou samostatnost. Spíše se utápí v politických půtkách a svou neschopností přijímá pražský diktát a i když to neříká veřejně, přesto svým jednáním podporuje tzv. pražskou kavárnu. Neschopností sjednotit se, bude nucena přijmout převzetí moci v režii Prahy a tak defacto dovolit pokračování současné politiky s jinými politiky. Změna nastane, lid se na chvíli uklidní a můžeme jed dál. Moravské hnutí se bude čím dál více vzdalovat realitě, až nakonec zapadne pod špínou egoismu. Lze přijmout premisu, že minulý vývoj dal zrodu řady občanských aktivit s mnoha schopnými vlastenci, kteří i svými nemalými peněžními prostředky, organizovali a stále organizují různé vlastenecké akce. Tak je dle těchto aktivistů zabezpečeno vše potřebné, aby se občané zapojili a podpořili změnu ve společnosti řízenou tady na Moravě. Ale není tomu tak. Je chyba v občanech? Jsou tak hloupí že jezdí do Prahy a nevidí, že tam změna nastane jen pouhým předáním moci stejně smýšlejícím lidem? My, moravští aktivisté přeci dáváme alternativu správnou, tak proč nás Moraváci neposlouchají a jezdí do Prahy? Jsou tak oblbnutí a zrádní? NE VÁŽENÍ AKTIVISTÉ! NE VÁŽENÍ ORGANIZÁTOŘI RŮZNÝCH DEMONSTRACÍ A RŮZNÝCH PETICÍ, ZÁKONNÝCH CEST A SVOLAVAČŮ KRIZOVÝCH ŠTÁBŮ! Občané jsou jen naštvaní a hloupí jste VY, že je nedokážete natolik oslovit, aby demonstrovala Morava jednotně, pod vašimi myšlenkami. Internetem letí bezpočet různých vysílání, ať už ze studií nebo obyváků vlastenců. Naleznete zde řadu návrhů od petic, dopisu starostů, podáváním žalob atd. atd.  Vše je krásné, tak proč je výsledek nulový? Jak je možné, že vynakládáme takové úsilí, řada z nás i nemalé finanční prostředky a výsledek se nedostává. Někteří i věří, že se dostaví, že to chce jen čas a trpělivost. HLOUPOST! Čas a trpělivost již došla. Jsme před prahem změn vyvolaných Prahou a bez Moravy. Jsme před možností čekat a nebo se aktivně zapojit a konečně tu Moravu zvednout. Pokut se to nestane, změna proběhne nám před očima bez nás, ale o nás a výsledek bude přátelé vlastenci, pro Moravu katastrofální. Nastane doba temna a úpadku. Začne doba odvlastenecká, přinášející pohrdání vším, co moravské vlastenectví má a čím bylo a zatím je. To není něco, čím bych chtěl strašit. To je jen kritické zhodnocení současného dění na moravské vlastenecké scéně. Může si o mých slovech myslet každý co chce. Klidně mě zkritizovat a veřejně zostudit, že přináším katastrofické scénáře, že neumím správně vyhodnotit situaci a jen straším lidi. Ale v případě, že je na mých slovech jen část pravdy, prosím, zamyslete se a přehodnoťte své priority. Pokusme se nalézt správnou cestu, kterou se vydáme.

Tou je sjednocení, najít vedoucí osobnost a kolem ní zřídit štáb moravského hnutí. Ale rychle, kolo dějin se otáčí neuvěřitelnou rychlostí a nedává nám čas na dlouhé klábosení o ničem. Sjednoťme jednotlivá vysílání a domluvme se na časech, způsobu oslovení veřejnosti, programu a vytvořme silnou vlasteneckou scénu. Zanechme svárů, jestli někde jsou, zanechme svá ega v šuplíku a vytvořme jednotné moravské vlastenecké hnutí. Morava si to zaslouží. Dnes, tj. 4.9. dopoledne, bych třeba uvítal ze všech moravských vlasteneckých vysílání rázný signál panu premiérovi ohledně jeho vyjádření, že 3. září to bylo shromáždění jen proruských aktivistů, kteří to s naší zemí nemyslí dobře. Očekával bych okamžité vyjádření z Moravy tak silné, že by se o to začaly média zajímat. Jak je možné, že premiér takto pohrdá svými voliči? A klidně bych i zveřejnil: Ano pane premiére minimálně Morava je proruská a nestydíme se za to. Nás k podporování Ukrajiny nedonutíte. Pro nás je Rusko stále přítel.    Nebo se to stydíme zveřejnit? Bojíme se nahlas říci, že Ruskou federaci nebereme jako nepřítele a že nebudeme přáteli z fašistickou Ukrajinou? Ať si Ukrajinci táhnou do své země si udělat pořádek. Jejich problémy nejsou našimi problémy.

Ale o tom jsem nechtěl psát. Chtěl jsem jen říci, jak silnou váhu bude mít naše úsilí, když budeme  jednotni.  Když bude za Moravu hovořit autorita, kterou si zvolíme a ta bude  okamžitě dávat prohlášení za nás za všechny a my ji podpoříme. Když okamžitě naše moravské vysílání bude tato stanoviska přenášet. A tak hlasitě, tak často a razantně, až budou nuceni si toho všimnout. Pokud toto dokážeme, začne nás Praha respektovat. Zatím jim jen jezdíme dělat do Prahy křoví a tak napomáhat jakoby revoluci. Přitom si jen vymění židle. Takže páni vlastenci. Udělejme první zásadní krok a nabídněme svou aktivitu, svá studia a prostředky našemu vlasteneckému moravskému hnutí. Někdo si řekne, co to je vlastenecké moravské hnutí. No přeci to jsme my, my všichni na těch náměstích, my všichni, kteří se snažíme zapojit do změny společenského vývoje. Nyní se jen spojit a říkat si třeba SVOBODNÁ MORAVA. Ale ,může to být jakýkoliv název. Hlavně se o něm nehádat, nepolemizovat a mít ho okamžitě. Pak si všichni moravští vlastenci můžeme říci, jsme z hnutí SVOBODNÁ MORAVA. Dále, zvolit si představitele tohoto hnutí taktéž nemusí být zas až taková hrůza. Lze požádat, zda nepřijmou funkci stát v čele tohoto hnutí i třeba dvě nebo tři osobnosti. Máme na Moravě řadu schopných lidí. Třeba pana MUDr Ctirada Musila, nebo pana Aloise Hlásenského, ale i Ivan Smetana nebo kdokoliv jiný.  Dal bych třeba týden moravské veřejnosti, aby podávala návrhy a pak můžeme tyto osobnosti oslovit, zda danou funkci vezmou. Pokud se tak stane, lze ve velmi krátké době vytvořit i vedoucí štáb a požádat i moravské spoluobčany o spolupráci. Vyzvat aktivisty, ale i právníky, filozofy, učitele, rétory, experty přes počítače, média, známé osobnosti, kteří nás budou reprezentovat, ale i sponzory, kteří nám pomohou zorganizovat pravidelné vysílání, prostě kdo jak může, aby pomohl.

Jsem garantem dvou petic a organizátorem akcí „S KLIDEM K LIDEM“, propaguji formu boje pana Aloise Hlásenského i pana Bílého. Založil jsem stránky SVOBODNÁ MORAVA. Řada z vás provádí další aktivity a třeba jim věnuje daleko více času a prostředků. Vidíte a výsledek se nám nedostává. Prosím Vás všechny, spojme síly. Vytvořme společnou značku. Zvolme osobnosti do vedení a buďme jednotni. Žádný politik, žádný redaktor a vůbec nikdo se nebude bavit se stovkou aktivistických skupinek. Bude se bavit s jednotnou organizací, která má podporu celé Moravy a má jednotné vedení. Pro nikoho není zajímavých stovky aktivistů, kteří pracují samostatně. Budou-li pracovat jednotně, budou-li mít společné vedení a sílu občanů, kteří za touto organizací stojí, pak ji budou muset respektovat a s ní počítat. Zatím nás jen přehlíží a dál přehlížet budou. Naše práce se nebude až tak moc měnit. Budeme pokračovat v prosazování cesty pana Hlásenského a i formu protestu pana Bílého. Budeme dále organizovat petice a setkání s občany. Budeme stále vysílat po internetu naše stanoviska a využívat všechny způsoby boje i boje mediálního. Ale budeme pod jednou značkou, ukážeme sílu jednoty Moravy a tak i důvod respektu, který si naše země a potažmo naše hnutí, zaslouží.

Přeji všem krásnou neděli, přejí naší Moravě sílu k sjednocení, přeji Vám všem najít v sobě dostatek pokory k poctivé práci a síly pro dobro nás všech Moravanů.

S heslem: ZVEDNEME MORAVU!  

Nashledanou na moravských ulicích a náměstích.

Bartošek Josef

Nová 1824

753 01 Hranice

Mob. +420 608 765 165

Mail: bartosek1824@seznam.cz

           morava@svobodnamorava.cz

           info@srdcovasedma2020.cz