Zasedání, sněmy, konference

  • POŘÁDÁME PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLKU, SPOLUPRACOVNÍKŮ A ODHODLANÝCH VLASTENCŮ CO CHTĚJÍ PŘILOŽIT RUKU K NÁPRAVĚ VĚCÍ VEŘEJNÝCH. ZÁJEMCI SE MOHOU NAHLÁSIT TELEFONICKY NEBO NEJLÉPE MAILEM NA ADRESU SPOLKU.
  • POŘÁDÁME NEFORMÁLNÍ VEŘEJNÁ SHROMÁŽDĚNÍ PRO VEŘEJNOST.
  • POMŮŽEME S ORGANIZACÍ VE VAŠEM BYDLIŠTI.
  • PŘIPRAVUJEME PLÁN PŘEDNÁŠEK, BESED NA PŘÍŠTÍ ROK, SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE, VEŘEJNÁ SHROMÁŽDĚNÍ. BUDEME VDĚČNI ZA NÁPADY JAK NEJLÉPE OSLOVIT VEŘEJNOST, BUDEME VDĚČNI ZA SPOLUPRÁCI, MATERIÁLNÍ A DALŠÍ POTŘEBNOU PODPORU.
%d bloggers like this: